PAVLA HUBÁLKOVÁ

#píšuovědě – projekt vědkyně 

Měsíc před Mezinárodním dnem žen a dívek ve vědě jsem denně na sociálních sítích zveřejňovala profil jedné vědkyně s cílem ve stručnosti představit, čemu a proč se ve svém výzkumu věnuje. Proč? Třeba proto, že dělají báječné věci a stále se o nich málo mluvit. Zde jsou všechny pohromadě a budou přibývat další. 

Adéla Melcrová 
biofyzička

Jak na molekulární úrovni funguje nové antibiotikum teixobactin? To loni odhalila studie v prestižním Nature, na které se podílela i biofyzička Adéla Melcrová.  Absolventka Matfyzu Univerzity Karlovy, která nyní působí na University of Groningen.
 
„Teixobactin zabíjí unikátním způsobem – dvojím útokem na obal bakteriálních buněk, což přináší novou ‚zbraň‘ v boji s rezistencí,“ vysvětluje Adéla Melcrová, která zkoumá biofyzikální vlastnosti membrán a hledá nové způsoby boje proti bakteriální rezistenci na antibiotika.

Během doktorského studia na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd se stala dvojnásobnou matkou. „Doktorát jsem dvakrát na rok přerušila kvůli mateřské a pak pracovala na částečný úvazek. I díky podpoře kolegů a rodiny jsem PhD úspěšně dokončila.“ S manželem pak oba získali postdoc v Nizozemsku.

„Ráda se zapojuji do aktivit, které přibližují život vědců široké veřejnosti a motivují mladší kolegy a kolegyně pro vlastní kariéru ve vědě. Kromě mentoringu píšu blog Miss Biophys na Tumblr, kde sdílím své zkušenosti z vědy.“

image
image

Irena Rektorová 
neuroložka

„Tanec pomáhá zlepšit pozornost i paměť,“ zjistila v jednom z výzkumů Irena Rektorová, vedoucí týmu Aplikované neurovědy na brněnském CEITEC, lékařka a přednostka Mezinárodního centra klinického výzkumu (ICRC – společného pracoviště Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně a Lékařské fakulty Masarykovy univerzity), která propojuje vědu a péči o pacienty.

Zkoumá degenerativní onemocnění mozku, jako je Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. „Zaměřujeme se na častou detekci i neinvazivní stimulační techniky, jako je například využití tanečně-pohybových aktivit či elektrická stimulace hlubokých mozkových struktur.“

„Baví mě dělat výzkum a posouvat naše poznání o onemocněních dopředu. A také to, že vidím skutečný klinický dopad na své pacienty. Vidím, že jim lze poměrně rychle pomoci a také, že neexistují univerzální řešení – každý pacient má individuální průběh potíží.“

Je manželkou neurologa Ivana Rektora. „Práce na klinice, kde byl šéfem, pro mě zpočátku nebyla snadná. Ale brzy se mi podařilo najít vlastní cestu. Výhodou soužití dvou neurovědců je, že mohou sdílet své nadšení, úspěchy i neúspěchy a dávat si upřímnou zpětnou vazbu.“

Anna Durnová
politoložka a socioložka 

Proč existují sprostá slova, když se nesmějí používat? Tak zní název poslední knihy (nejen) pro děti socioložky Anny Durnové, která nyní působí jako profesorka politické sociologie na University of Vienna.

„Vadí mi, jak se o politice mluví jako o něčem otravném, co existuje mimo nás. Přitom politika ovlivňuje každý náš krok a souvisí s tím, jak si utváříme společnost. Chtěla jsem pomocí knihy pro děti změnit způsob, jakým o společnosti a jejich pravidlech mluvíme a uvažujeme.“

Ve výzkumech se zabývá současným vývojem liberálních demokracií, zejména pak rolí emocí v politice. „Emoce ovlivňují politiku a společnost: mobilizují a určují, které hodnoty a názory jsou legitimní. Zkoumám, v jakém kontextu vznikají; jaký gender a sociální původ mají jejich nositelé.“

Dlouhodobě žije v zahraniční, s českým prostředím je ale stále v kontaktu. „Česká sociální věda je nesmírně inspirativní. Je škoda, že není ohodnocená stejně jako v západní Evropě. Čeští vědkyně a vědci by si zasloužili lepší platy. Pak by měli ještě lepší výsledky.“

image
image

Jana Žďárová Karasová
toxikoložka

„Armádní vědecká práce se od té civilní nijak neliší,“ říká podplukovnice Jana Žďárová Karasová, která se věnuje vojenské toxikologii a působí na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové.

Vystudovala obor vojenská farmacie. „Studium na vojenské škole mi dalo možnost osamostatnit se. Tento obor v kombinaci se studiem na Farmaceutické fakultě Univerzity Karlovy mi otevřel mnoho možností, jak se profilovat. Já si vybrala vědu.“

Zkoumá, jak zvýšit prostup léčiv do mozku, nebo jak zvýšit účinnost léčby při otravách pesticidy či bojovými látkami typu sarin. „Studujeme tzv. nosiče, které léčivo bezpečně dopraví na místo určení a zároveň nejsou samy o sobě toxické.“

V roce 2019 se stala laureátkou soutěže L'Oréal-UNESCO pro ženy ve vědě. „Podobné soutěže jsou důležité, pro ženu-matku se situace ve vědě komplikuje. Jsem ráda, že má práce snesla porovnání s ostatními skvělými mladými vědkyněmi. Ocenění mi dalo další motivaci pokračovat.“

Markéta Supa
zkoumá mediální svět dětí 

Zkoumá mediální život dětí!
Markéta Supa z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy vyvíjí a používá inovativní způsoby, jak se dětí dotazovat na role médií a technologií v jejich životě. Doktorát z filozofie mediálního vzdělávání dětí získala ve Velké Británii.

Na výzkumech spolupracuje mj. s Anežkou Kuzmičovou z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. „Obě máme zájem o prožitek textů, příběhů a informací z dětské perspektivy. Obě nás trápí zažité představy o dětech, čtení a médiích. Rozumíme si a doplňujeme se.“ Více ve společném rozhovoru pro UK Forum.

K dětem přistupuje jako k odborníkům na svůj vlastní život. „Porozumět dětské kultuře je práce na celý život a přiblížit ji dospělým… to je na několik životů.“
S Terezou Brumovskou z Fakulty humanitních studií UK připravuje konferenci Children and Youth Perspectives, která se uskuteční letos v září.

V posledních pěti letech vedla výzkumy financované #TACR a #GAČR a podílela se na dvou #PRIMUS projektech. Kromě jiného je také mámou brzy tříletého syna Jindřicha. „Jsem vděčná, že se můžu naplno věnovat mateřství a nemusela jsem se vzdát své vášně pro vědu.”

image
image

Zuzana Sumbalová Koledová
zkoumá vznik orgánů

Jak vznikají orgány, jak buňky mezi sebou komunikují a proč vznikají nádory? Na tyto otázky hledá odpovědi Zuzana Sumbalova Koledova, vedoucí výzkumné skupiny na Ústavu histologie a embryologie Masarykovy univerzity v Brně.

„Nejvíce mě zajímá vznik větvených orgánů jako jsou mléčné žlázy, plíce nebo slzné žlázy. Studujeme je u myší, na pacientských vzorcích, ale i s využitím technologie miniorgánů, kdy orgánům podobné struktury (tzv. organoidy) pěstujeme z buněk v laboratoři.“

„Zajímá nás dorozumívání buněk mezi sebou nejen klasickými chemickými signály, ale i prostřednictvím mechanických sil. Tedy jak buňky své sousedy natahují nebo mačkají a jakou roli hrají tyto mechanické síly ve formování orgánů a při vzniku onemocnění.“

Často pracuje s mladými talenty. „Ráda rozvíjím zájem středoškoláků o biologii, podněcuji jejich zvědavost o chování buněk ve tkáních a učím je kritickému myšlení. Když se mladý talent podchytí, může to ve vědě dotáhnout daleko.“

Také ji baví přibližovat vědu veřejnosti. „Je důležité veřejnost, jako budoucího spotřebitele výsledků vědeckého pokroku, srozumitelně informovat o našem výzkumu. Jedině přes porozumění může veřejnost léčebné nebo biotechnologické novinky přijmout a mimo jiné předcházíme dezinformacím.“

Kateřina Chládková
psycholingvistka

Rozumět lidské řeči se začínáme učit již před narozením! I to zjistila Kateřina Chládková z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Psychologického ústavu Akademie věd ČR, která jako jedna z mála na světě studuje, jak se učíme mateřský jazyk už v nejranějších fázích života.

Není parník jako perník. „Zjistili jsme, že již před narozením se nalaďujeme na lidskou řeč – posloucháme ji raději než jiné zvuky, začínáme rozpoznávat i jednotlivé hlásky. Novorozenec také rozpozná rodnou řeč a pláče v její melodii, pozná i hlas matky od hlasu jiných žen.“ Více v rozhovoru pro UK Forum.

„Samotná nemluvňata nám toho moc neřeknou, ale zkoumáme jejich mozkovou aktivitu – pomocí měření EEG – nebo jak na nejrůznější řečové podněty reagují pohledem či pohybem hlavy. Ale je to jen malá část, náš výzkum zahrnuje i počítačové modelování, programování a statistiku.“

Se svým týmem ale nezkoumá jen malá miminka: „Hledáme odpovědi na to, jak by se lidé mohli co nejsnadněji učit cizí jazyky, jak jazyk ovlivňuje sociální život a prožívání dětí i dospělých a jak si řeč osvojují miminka neslyšících rodičů nebo děti s kochleárním implantátem.“

image
image

Pavla Dagsson Waldhauserová
zkoumá prach v ovzduší

„Nejraději jsem v terénu, tam mě napadají ty nejlepší vědecké otázky, které od počítače nevymyslíte,“ říká Pavla Dagsson Waldhauserová, absolventka Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a odbornice na výzkum prachových částic v ovzduší, která nyní působí na Islandu i v ČR na České zemědělské univerzitě.

„Řadu lidí překvapí, že až devadesát procent částicového znečištění ovzduší pochází z přírodních zdrojů – sopek, pouští, oceánů – a jen deset procent připadá na lidskou činnost,“ sdílela v rozhovoru pro UK Forum.

Výsledky výzkumů, například včasnou předpověď prachových bouří nebo lepší klimatické modely, hned využívá v praxi „Spolupracujeme s odborníky z nejrůznějších oborů a společně danou problematiku předáváme dál, například lékařům či expertům v letecké dopravě a solární energetice.“

Motivuje ji, že svým výzkumem pomáhá lidem i přírodě. „Měli bychom si více uvědomovat, že i jako jednotlivci v ČR máme svojí činností vliv i na vzdálené oblasti jako Arktida. Když přijedete na místo, kde jste loni dělali výzkum a letos tam už ledovec není, je to děsivé.“

Založila FB skupinu Prachové bouře v ČR, kde sdílí fotky a videa. „Baví mě lidem ukazovat a vysvětlovat, co se kolem nich děje. Sami si pak více všímají, že je západ slunce červenější nebo že se kouř z komína stáčí k zemi, a proto se nám hůře dýchá.“

Lenka Zdeborová
fyzička a informatička

Zkoumá „black box“ strojového učení a umělé inteligence!
Lenka Zdeborova, absolventka Matfyzu Univerzity Karlovy, nyní působí na EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne), kde ve svých výzkumech propojuje matematiku s fyzikou a informatikou. „Zajímá mě, jak věci fungují.“ Předloni získala
Nadační fond Neuron na podporu vědy.

„Snažíme se do hloubky pochopit, jak fungují algoritmy, které se samy učí z dostupných dat. Až zjistíme, jak strojové učení přesně funguje, budeme ho moci vylepšit, zdokonalit a bude možné využívat ho i pro rozhodování v mnohem citlivějších záležitostech našich životů.“

„Není důležitý jen výsledek, ale také naše schopnost popsat cestu, jak jsme k němu dospěli. A to u metod strojového učení a #AI často nevíme. Máme vstupní data, která vložíme do ‚black boxu‘ a získáme výsledek.“

Nadání pro matematiku v ní objevili učitelé již na ZŠ. Záhy se stala přebornicí matematických a fyzikálních olympiád. „Dodnes si vzpomínám, jak jsme v páté třídě jeli z prvního okresního kola, které jsem vyhrála. Učitel mi koupil hot dog. Můj první hot dog v životě,“ směje se a sdílí v rozhovoru Lenky Vrtiškové Nejezchlebové pro Universitas.cz.

image
image

Julie Dobrovolná 
zkoumá stres

„Bez stresu bychom byli mrtví,“ říká Julie Dobrovolná z Masarykovy univerzity, která zkoumá stres a jeho vliv na vznik nemocí. „Cílem není se stresu vyhnout, ale naučit se s ním pracovat, aby neškodil.“

Stres potřebujeme, je to adaptační reakce zvyšující naše šance na přežití. Problematické je, když trvá dlouho. Co s tím? „Základem jsou naučené body bezpečí či uklidnění, se kterými můžeme pracovat ve smyslu postupného navyšování naší odolnosti.“ Více o zvládání stresu se dočtete třeba v rozhovoru Kláry Kubíčkové pro Universitas.cz:
„Když cítím, že jsem ve stresu, zařadím senzorickou dietu – změním prostředí. Jdu ven, cvičit nebo třeba vařit. Pracuji systematicky s různými typy senzorické stimulace, tak, aby se konkrétní podněty neopakovaly nebo je dávám do nových kombinací. Nejvíc se mi osvědčila výrazně chlupatá deka.“

Stres zkoumají i v extrémních podmínkách Antarktidy či oběžné dráhy. „V Antarktidě zmizí běžné civilizační stresory, nemusíte dojíždět či platit složenky. Izolovanost prostředí umožní vliv stresu lépe sledovat,“ vysvětluje Julie Dobrovolná. K měření vyvinuli přístroj #Entrant, o kterém jsem více psala v týdeníku HROT.

Lenka Hrbková
politoložka

I když to tak v diskuzích někdy nevypadá, i v Česku máme politoložky! Jednou z nich je třeba Lenka Hrbkova z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity a Institutu #SYRI. Ve svých výzkumech se věnuje mj. otázce žen v politice. Rok díky Fulbrightovu stipendiu strávila na Northwestern University v Chicagu.

V současné době pracuje mimo jiné na výzkumném projektu Women as Citizens and Politicians in Europe. Spolu s kolegy a kolegyněmi např. experimentálně zkoumá, jak fungují genderové stereotypy v politice, nebo zda a jak lze docílit pozitivního ohlasu veřejnosti na genderové volební kvóty.

„Nižší zájem žen o politickou kariéru pouze odráží to, jak je současný systém společenských, ekonomických a mocenských vztahů v nerovnováze. Někdy se v této souvislosti používá metafora ‚skleněného stropu‘,“ říká v rozhovoru pro A2larm.

„Ženy musí složitě kloubit práci s péčí o rodinu a politika je pro ně ‚třetí směnou‘, na kterou nezbývá čas. Navíc musí překonávat celou řadu genderových stereotypů. Překážkou jsou i samotné politické instituce, které znevýhodňují ženy.“

image
image

Lenka Šlachtová
zkoumá ALS

Lenka Šlachtová na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy vede vlastní vědeckou skupinu, která se specializuje na výzkum neurodegenerativních onemocnění, především amyotrofické laterální sklerózy (ALS) – onemocnění, u kterého vám při plném vědomí postupně ochabují svaly a léčit ho zatím neumíme.

K výzkumu ALS má i osobní motivaci – nemocí trpěl její otec, jak sdílela v rozhovoru pro UK Forum. „Naším cílem je zmapovat genetické a epidemiologické příčiny vzniku ALS u slovanské populace, které se zatím nikdo nevěnoval. Chceme najít cíle, na které se máme v dalším výzkumu a při hledání vhodné léčby soustředit.“

Kromě výzkumu založila i spolek #ALSA sdružující pacienty a profesionály se zájmem o ALS. Pomáhají, poskytují informace, půjčují pomůcky či pořádají rekondiční pobyty a osvětové akce pro veřejnost, třeba Prague city swim – benefiční plavecké závody.

O ALS jste možná slyšeli díky „Ice Bucket Challenge“, kdy si Bill Gates, Mark Zuckerberg, George Bush a miliony dalších lidí vylili kyblík ledové vody na hlavu. Cílem bylo zvýšit povědomí o ALS a získat finance na výzkum. „Díky tomu se výzkum hodně posunul, ale stále ne dost.“

Adéla Šimková
organická chemička

Vaří molekuly a ptá se vědců!
Adéla Šimková na Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd ČR zkoumá, jak cílit organické molekuly do nádorové tkáně. „I drobné změny ve struktuře molekuly ovlivňují její schopnost vázat se na specifický nádorový antigen FAP.“

„Mám posedlost přicházet věcem na kloub. Jak je možné, že je něco živé, že můžu myslet a hýbat se? Jak fungují léky? Proč někdo věří dezinformacím, proč někdo vidí realitu jinak než já? ‚Řemeslně‘ mě nejvíc baví chemie a teď i komunikace.“

S Kristýnou Blažkovou a Terezou Ormsby spoluzaložila iniciativu Zeptej se vědce. „Cílem je propojit vědce a nevědce. Kdokoliv nám může napsat a zeptat se na to, co ho zajímá. Vědci pak s pomocí odborné literatury odpovídají a často ukazují, že jsou věci složitější, než se na první pohled zdá.“

„Mateřství je docela náročné. Kombinovat ho s prací ve vědě se mi daří díky vstřícnosti ze všech stran – náš ústav přispívá na školku, šéf mi navyšuje úvazek podle mých možností. Trochu jsem ztratila ‚vědecké sebevědomí‘, ale snad se mi ho brzy podaří vybudovat zpět.“

image
image

Barbora Špačková
fyzička

„Dokážeme vidět věci, které ještě nikdo nikdy neviděl,“ říká Barbora Špačková, která vyvinula unikátní metodu nanofluidní rozptylové mikroskopie a spoluzaložila spin-off firmu Envue Technologies vyrábějící mikroskopy pro jednomolekulární zobrazování.

Pět let působila na Chalmers University of Technology, od loňského roku se věnuje výzkumu na Fyzikálním ústavu Akademie věd ČR. „Studujeme biomolekuly zcela novým způsobem v reálném čase a v jejich přirozeném prostředí, což by mohlo přispět k základnímu pochopení života na molekulární úrovni.“

„Doposud se na molekuly musely ‚lepit‘ svítící značky, které se pak dají pozorovat fluorescenčními mikroskopy. Ale už ta samotná značka biomolekuly a jejich chování ovlivňuje. Díky naší metodě lze pozorovat bez omezení a v reálných podmínkách, což je pro studium života zásadní.“

Začalo to náhodou. „Původně jsem chtěla pomoci kolegovi odstranit nežádaný opticko-nanofluidický jev. Začala jsem rozvíjet teorii a tak objevila její neuvěřitelný potenciál v mikroskopii. Krásným zážitkem pak bylo spolu s týmem prof. Christopha Langhammera proměňovat teorii v realitu.“

Magdalena Bohutínská 
evoluční bioložka

Jak se evoluce může za určitých podmínek opakovat zkoumá Magdalena Bohutínská z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Nyní díky podpoře #MSCActions působí i na University of Bern.

Zkoumá genetickou podstatu opakované evoluce – jaké geny slouží organismům k adaptaci na nehostinné podmínky. Výzkum provádí i na horách. „Jednotlivé vrcholy jsou jako ‚ostrovy‘, které. spolu nemohou komunikovat. To nám umožňuje nezávisle studovat, jak se rostliny přizpůsobují,“ říká v rozhovoru pro UK Forum.

„Výzkum opakované evoluce může být užitečný pro předvídání rezistence k antibiotikům, pesticidům nebo k předvídání, jak se budou adaptovat druhy v člověkem změněných podmínkách.“

Na terénní část výzkumů ji často doprovází i malí pomocníci: „Věda jde dělat i s dětmi! I když je potřeba hodně motivace a podpory okolí, ale pak to podle mě jde lépe než jiné práce, protože věda je hodně flexibilní.“

image
image

Sylvie Graf
sociální psycholožka

My vs. oni! Jak lze ve společnosti snižovat předsudky? I to zkoumá sociální psycholožka Sylvie Graf, která spoluzaložila Brněnskou laboratoř meziskupinových procesů při Psychologickém ústavu Akademie věd České republiky.


Zabývá se možnostmi snižování předsudků a zlepšováním vztahů mezi lidmi z různých společenských skupin. Meziskupinové vztahy zkoumá v mnoha kontextech – od národních stereotypů přes postoje k imigrantům až po vztahy v postkonfliktních společnostech.

Loni o předsudcích ve společnosti mluvila i v rámci slavnostní přednášky Akademie věd ČR. „Bylo mi ctí jako první žena představit výzkum z oblasti sociálních věd, především téma snižování předsudků, kterému v ČR stále není věnována dostatečná pozornost.“

Jak na harmoničtější společnosti? „Myslím, že společnost se má tak dobře, jako její ‚nejslabší‘ občané. Představa, že odsunutí lidí s jinou etnicitou nebo národností na okraj společnosti vyřeší problémy v soužití osob s různým původem, je mylná.“

„Naopak příležitosti ke vzdělání, zaměstnání a participaci ve společnosti mohou zvrátit problémy, které soužití lidí z různých skupin může přinášet. Ráda bych první vstřícné kroky viděla u příslušníků většinové společnosti, kteří mají ve srovnání s menšinami mnohá privilegia.“

Eliška Jandová
molekulární bioložka

Budoucí molekulární bioložka
Eliška Jandová studuje na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Zkoumá nové diagnostické metody pro pacienty s rakovinou.

„Podílím se na projektu zabývajícím se analýzou DNA ve vzorcích krve pacientů s kolorektálním karcinomem. Tato metoda by mohla sloužit ke zlepšení stanovení diagnózy, léčby i prognózy.“

Vyhrála české kolo popularizační soutěže #FameLab, v mezinárodním finále FameLab pak skončila druhá. „Popularizovat vědu by se měl naučit každý vědec. Stále je dost lidí, co se vědy bojí. Přitom právě věda je to, co nás posouvá dál. A není vůbec děsivá, umí být zábavná a barevná, jen se to musíme naučit komunikovat.“

Chce pokračovat na doktorát a zkoumat leukémie. Zajímá ji i lidská genetika, má k tomu i osobní motivaci. „Diagnostikovali mi Bechtěrevovu nemoc – chronické zánětlivé onemocnění. Ale díky vědě a biologické léčbě to jde zvládat.“

image
image

Alena Slezáčková
psycholožka

Zkoumá štěstí a naději!
„Změnou myšlení a chování lze dosáhnout spokojenějšího života,“ říká psycholožka Alena Slezáčková z Lékařské fakulty Masarykovy univerzity, zakladatelka a vedoucí Centra pozitivní psychologie v ČR.

„Naděje není jen pocit. Je to také způsob myšlení, který se dá naučit. Výsledkem může být spokojenější, úspěšnější a zdravější život. Pro zvýšení naděje pomáhá zůstat aktivní, více si všímat světlých stránek života, snažit se být užitečný a udržovat dobré vztahy s lidmi.“

Za ČR koordinuje mezinárodní výzkum Barometr naděje. „Češi na tom s životní spokojeností a nadějí nejsou vůbec špatně. Jsou také vděčnější než například obyvatelé Německa, Švýcarska a Francie, což je dobrá zpráva, protože vděčnost je jedním z nejsilnějších pilířů duševní pohody a zdraví.“

Na Masarykově univerzitě spolupořádá nejrůznější přednášky a kurzy na podporu duševního zdraví. „Prevence je nesmírně důležitá a často stačí i drobné změny – vést si deník vděčnosti, být laskavější k sobě i druhým, více pobývat v přírodě nebo odpočívat...“ Je klíčovou členkou #MindfulnessMUNI.


Markéta Icha Kubánková
biofyzička

Měření mechanických vlastností buněk pomáhá v diagnostice chorob!
Markéta Kubánková v Guck Lab na Max Planck Institute for the Science of Light v německém Erlangenu zkoumá, jak se mění tuhost, tvar a další vlastnosti jednotlivých buněk během různých onemocnění.

Její výzkum krve pacientů s COVID-19 zachytil změny vlastností krvinek při akutní i již prodělané nemoci a vzbudil velký zájem veřejnosti. Objevil se mimo jiné v hlavních zprávách německé televize.
                               
Metodu lze použít i na ostatní tkáně včetně rakovinné. „Náš nejnovější výzkum ukazuje, že by se tato metoda mohla uplatnit v rychlé diagnostice například během operací nádorů.“

„Naším cílem je, aby tyto objevy pomáhaly v praxi, což se snad brzy stane díky grantu Medical Valley EMN Award od bavorské vlády a spin-off firmy, kterou jsme založili spolu s kolegy z laboratoře.“

„I když jsem strávila již přes dvacet let v zahraničí, tak chci co nejvíce zůstat v kontaktu s Českem. I proto jsem spoluzaložila organizaci Czexpats In Science, která sdružuje české vědce v zahraničí.“

image
image

Markéta Tomková
výpočetní bioložka

Výzkum jako napínavá detektivka!
Marketa Tomkova v genomu člověka hledá mutace a co je způsobuje. Absolventka Matfyzu Univerzity Karlovy nyní působí na University of California, Davis. Nedávno získala financování od Wellcome Trust a v létě bude zakládat svou výzkumnou skupinu na University of Oxford.

„Zkoumám, jak vznikají mutace, které způsobují rakovinu, a jak k tomu přispívá epigenetika. Kterým mutacím se dá předejít – třeba tím, že se člověk chrání před UV zářením či cigaretovým kouřem. Které jsou nevyhnutelné a jak můžeme tyto znalosti využít v personalizované léčbě.“

Vždy pracuje i na několika vedlejších a mezioborových projektech, třeba spolupracuje s tvůrci strojových překladačů a přispívá k vývoji metod na editování epigenomu. Pomáhala i s komunikací vědy během pandemie covidu či dříve s datovými predikcemi pro Lékaře bez hranic. Více v rozhovoru pro UK Forum.

Největší lifehack? „Dobře se vdát. Kdybych neměla tak skvělého muže, jako je Jakub Tomek, se kterým se rovnoměrně podílíme na péči o domácnost i syna a podporujeme se i pracovně, pravděpodobně bych už vědu nedělala.“

„Moc se o tom nemluví, ale pro podporu žen ve vědě je potřeba podporovat i muže, kteří se rovnoměrně podílí na péči, protože ti pak mají logicky často méně výsledků než vědci, kteří mají doma ‚plný servis‘.“

Jitka Klimešová
botanička

Pestrý a tajemný svět rostlin pod zemí zkoumá Jitka Klimešová z Botanického ústavu Akademie věd ČR již třicet let. Prostřednictvím umění ho přibližuje i ostatním.

„Kořeny jsou neznámý svět na dosah. Když jsem měla malé děti a nemohla jsem jezdit na výzkumy do zahraničí, začala jsem na procházkách do přírody vykopávat rostliny a objevovat nový svět, který mi vynahradil nemožnost cestovat,“ vzpomíná vědkyně v rozhovoru pro týdeník HROT.

Pod zemí je skryta nejméně polovina rostlinné biomasy. „Pořád se mluví o tom, že pro záchranu planety máme vysazovat stromy, protože zadržují uhlík. Vysazování se ale bohužel často děje na úkor přirozených trávníků, které samy vážou mnoho uhlíku v půdě a podzemních částech rostlin.“

Na základě svých výzkumů založila celosvětově unikátní databázi českého rostlinného podzemí CLO-PLA.
V roce 2020 jako vůbec první žena získala prestižní Akademickou prémii – nejvyšší vědecké ocenění Akademie věd ČR.

Od rychlých terénních nákresů, které jsou nedílnou součástí výzkumů, se prokreslila až k botanickým ilustracím. Vydala již dvě knihy plné kreseb i humorných linorytů. Loni uspořádala výstavu pro širokou veřejnost. 

image
image

Hana Polášek-Sedláčková
molekulární bioložka

Za bakalářku získala „Nobelovku pro juniory“ a vyřešila vědecký spor táhnoucí se od 90. let. Po šesti letech vědeckého působení v Dánsku se Hana Polášek-Sedláčková vrátila do ČR, kde na brněnském Biofyzikálním ústavu Akademie věd České republiky zakládá vlastní výzkumnou skupinu.

Zkoumá základní principy kopírování genetické informace nezbytné pro dělení buněk a dědičnost. Pochopení těchto principů nám umožní zjistit, jak vzniká rakovina.

Učarovaly ji mikroskopy. Proč? „Protože vidět znamená věřit (z angl. 'Seeing is believing'). Pod mikroskopem můžeme pozorovat, jak kopírování DNA probíhá přímo v buněčném jádře. Někdy to jsou opravdu velmi krásná umělecká díla, jejichž autorem je samotná buňka.“

Její příběh skvěle dokládá, že význam podpory nadšení a talentu už od základní školy může ve vědě přinášet světové výsledky. V kombinaci s trpělivostí a perfekcionismem, který má prý v „DNA od babiček“, o mladé vědkyni nejspíše ještě uslyšíme.

Více o se dozvíte například v článku Adély Karáskové Skoupé pro Universitas.cz

Eliška Selinger 
nutriční epidemioložka

Jíst zdravě není věda! 
„Stačí pamatovat na jednoduchá pravidla jako jíst dostatek ovoce a zeleniny a omezit tuky, cukry a průmyslově zpracované potraviny,“ radí nutriční epidemioložka Eliška Selinger z 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. 

„V ČR je poměrně nízká nutriční a kulinářská gramotnost. Lidé nevědí, jaké potraviny mají zvolit a jak je vhodně a chutně upravit, proto panují mýty, že jíst zdravě je složité, drahé a ani to není dobré. To přitom vůbec není pravda!“ zdůrazňuje v rozhovoru pro UK Forum. 

Jaký je recept na zdravý život? „Ta nejlepší výživová doporučení platí již přes 60 let a od té doby se toho moc nezměnilo – 1/2 talíře zeleniny a ovoce, 1/4 bílkoviny (maso, ryby, vejce, luštěniny, mléčné výrobky) a 1/4 příloha. K tomu zdravé tuky a dostatek tekutin a pohybu.“

Mj. zkoumá veganství a stojí za projektem Máme to na talíři, který se zaměřuje na stravování ve školních jídelnách.

Na 3. LF UK učí metodologii vědecké práce. Věnuje se i popularizaci – v roce 2016 vyhrála české kolo soutěže #FameLab, je lektorkou v #Didaktikon.

image
image

Petra Guasti
politoložka

Co ohrožuje demokracie?
I to zkoumá Petra Guasti z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Sociologického ústavu Akademie věd ČR. V rámci institutu SYRI vede výzkumnou skupinu Polarizace a populismus.

Dlouhodobě se zabývá studiem demokratických procesů a institucí a působí jako expertka mezinárodních indexů měření demokracie. Ve své práci se soustředí na hrozby oslabování kvality demokracie – populismus a polarizaci a možnosti jejich překonání. Více o jednom z nejnovějších výzkumů se dočtete na webu UK Forum

Působila a habilitovala na Goethově universitě ve Frankfurtu a jako hostující vědecká pracovnice působila na Ash Center Harvard Kennedy School. „Změnilo mi to život – intelektuálně jsem se našla, potkala jsem mnoho inspirativních lidí. A splnil se mi sen, diskutovala jsem svůj výzkum s Jane Mansbridge.“

Loni spolupořádala konferenci o společenské odolnosti. „Cílem bylo zarámovat koncept odolnosti jako užitečný pro překonání problémů, kterými česká společnost i svět čelí, a upozornit na individuální, komunitní, institucionální i planetární aspekty.“

Jako editorka se podílí na nové Cambridge edici Elements Series on the Politics and Society in Eastern Europe and Eurasia. „Tato edice je skvělá příležitost pro vědce a vědkyně východoevropského regionu a Eurasie. Už nechceme číst knížky o nás (pouze) od západních autorů, můžeme je sami psát.“

Stanislava Bezdíček Králová
mikrobioložka

Mikrobiální minikomunity jako cesta k novým antibiotikům!
Stanislava Králová se snaží vyhrát nad multirezistentními bakteriemi pomocí nových antibiotik a výzkumů z Antarktidy, a to i díky #MSCActions grantu. Věnuje se i popularizaci, loni vyhrála české kolo Falling Walls Lab. 

„Hledáme nová antibiotika – chceme využít skupiny mikroorganismů, které se při vhodné kombinaci vzájemně ‚motivují‘ a produkují unikátní látky. Tak to funguje v přírodě, ale v laboratořích se mikroorganismy doposud studovaly spíše izolovaně, proto o produkci antimikrobiálnich látek v komunitách příliš nevíme,“ říká v rozhovoru.

„Od studia antarktických druhů mikroorganismů si slibujeme větší novost a tím i pomalejší vznik rezistence. Zároveň na Antarktidě je mikrobiální kompetice dravější – mikroorganismy mají horší podmínky a méně živin, musí se více snažit a být kreativnější v produkci látek.“

„Mikroorganismy mě nepřestávají fascinovat. O jejich kombinacích stále mnoho nevíme. S kolegou chceme zkusit využít technologie a celý proces automatizovat – abychom nemuseli vše testovat v laboratoři, ale mohli zkoušet kombinace na počítači a ty nejlepší ověřovat v realitě.“

Největší lifehack? „Večer po práci přepínám telefon do letového režimu! Po návratu z Antarktidy jsem si uvědomila, jak je dnešní svět hektický a zahlcený informacemi a jak to vyčerpává a bere mentální kapacitu.“

image
image

Kateřina Komrsková
zkoumá početí

Léčba neplodnosti i lepší antikoncepce!
Kateřina Komrsková vede výzkumnou laboratoř na Biotechnologickém ústavu Akademie věd ČR ve výzkumném centru BIOCEV a zkoumá okamžik početí.

Loni se svým týmem publikovala výsledky téměř 20 let výzkumu – na lidském vajíčku objevili nový fúzní protein MAIA, který hraje klíčovou roli v průniku spermie. Nové poznatky mohou v budoucnu pomoci při diagnostice a léčbě neplodnosti, ale i k lepším antikoncepčním prostředkům. Více v textu pro UK Forum. 

„Oplodnění je klíčovým momentem našeho života, přesto o něm ještě mnoho nevíme. Každý takový poznatek, který přispívá k pochopení přirozených tzv. fyziologických procesů, může nalézt přímé uplatnění v lidské medicíně,“ zdůrazňuje Kateřina Komrsková.

Vyvinuli také jednoduchou metodu, jak rozpoznat poškozené spermie. „Kvalita spermií je pro oplodnění klíčová. Když předvybereme ty zdravé, můžeme zvýšit úspěšnost početí, embryonálního vývoje i šanci na celkově zdravý a kvalitní život nového jedince.“ Více v týdeníku HROT

Anežka Kuzmičová
zkoumá čtenářství

Jak děti čtou a prožívají příběhy?
Anežka Kuzmičová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. zkoumá dětské čtení a čtenářství. „My dospěláci často řekneme, že děti nečtou, ale nikdo neřeší, co by je tak na tom čtení mohlo zajímat," říká laureátka letošní ceny NF Neuron.

„Ptáme se přímo dětí a chceme zjistit, jak čtení funguje v jejich životě; co jim dává a nedává a co jim přináší další formy příběhů a cesty k informacím,“ popisuje Anežka Kuzmičová, vedoucí mezioborové skupiny na UK. „Zkoumáme čtení komplexně a v kontextu dalších aktivit.“

Úzce spolupracuje s odbornicí na mediální výchovu Markétou Supa z Fakulty sociálních věd UK a dalšími. „Náš výzkum je velmi mezioborový – máme problém se zapasovat do oborových škatulek, ale raději měníme systém, nežli náš přístup,“ popisuje v rozhovoru pro UK Forum.

Pro výzkum dětského čtenářství vyvinuly nový přístup, kdy s dětmi vedou rozhovory „jejich jazykem“ a za pomoci speciálních kartiček nebo třeba látkového panáka.

Boří mýty, co je to „správné“ čtení! „Čteme velmi různě, někdo navíc preferuje video či audio, a i to je v pořádku!“

image
image

Kateřina Čapková
historička 

„Děti mi vědeckou kariéru nijak nepoškodily, ale naopak mi umožnily dělat to, co skutečně chci – daly mi nezávislost,“ sdílela na loňské konferenci Czexpats in science historička a matka čtyř dětí Kateřina Čapková z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd ČR.

Své bohaté zahraniční zkušenosti využila k etablování v Česku do té doby neexistujícího oboru moderních židovských dějin. V roce 2016 pak iniciovala vznik Pražského fóra pro romské dějiny při ÚSD AV ČR, které od té doby vede. Věnuje se také dějinám uprchlíků a migrace.

„Dějiny Židů či Romů se většinou popisují z pohledu státní politiky vůči nim. Pokud je naopak zkoumáme skrz prameny samotných Židů či Romů, nejen že nereprodukujeme stereotypy, ale můžeme se mnohé dovědět i o fungování naší společnosti jako celku.“

Na konferenci zdůraznila i důležitost časných zahraničních zkušeností. „Bylo pro mě klíčové, že jsem v zahraničí byla již během základního studia – měla jsem na co navazovat, na koho se obrátit, s kým konzultovat. A díky předchozím zkušenostem pak bylo jednodušší cestovat i s rodinou.“

Veronika Šedajová
zkoumá nanomateriály

Veronika Šedajová v olomouckém centru CATRIN při Univerzitě Palackého vyvíjí nové uhlíkové nanomateriály pro baterie a superkondenzátory. Loni získala Cenu Jean-Marie Lehna za chemii.

„Vodu z pětilitrového kbelíku vylijete hned, z pětilitrové lahve s úzkým hrdlem vám to bude trvat déle,“ přirovnává rozdíl mezi superkondenzátorem a baterií. „U superkondenzátorů v autech chceme velký okamžitý výkon. U baterií v telefonech zase dlouhou výdrž.“

Nebádají do šuplíku – spolupracují s firmami na přenosu do praxe. „Dusíkem obohacený grafen, který jsme vyvinuli, má obrovský potenciál – oproti jiným materiálům má obrovskou kapacitu uchování energie, a navíc je levný, bezpečný a šetrný k přírodě.“

„V laboratoři i na konferencích jsem stále trochu raritou,“ připouští Veronika, kterou chemie a matematika lákaly už od střední školy. „Holek ve fyzikální chemii je málo, přitom je to škoda. Vývoj nanomateriálů je neuvěřitelně pestrý a rychle vidíte výsledky v prototypech.“

image
image

Zuzana Střížová
imunoložka

„Imunoterapie je podle mne budoucnost léčby rakoviny,“ říká lékařka-vědkyně Zuzana Střížová z Ústavu imunologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole. Mimo jiné loňská laureátka talentové soutěže L‘Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě.

„V medicíně musíte být velmi přesní, řídit se guideliny a nemáte příliš prostoru pro improvizaci. U vědy je to přesně naopak, je kreativnější,“ vysvětlovala v rozhovoru pro UK Forum, proč si vybrala kombinaci klinické praxe a vědy.

Zkoumá imunoterapii – léčbu nádorových onemocnění s využitím funkce imunitních buněk. „Zaměřuji se na nádorové mikroprostředí a imunitní buňky v něm. Množství a také kvalita imunitních buněk v nádoru totiž může rozhodovat o prognóze pacienta.“

„Pacientů s poruchami imunity přibývá, což je dáno zřejmě i vlivem stresu, stravy a uspěchaného životního stylu. Pomohlo by více preventivních programů – např. v USA existuje celá řada lifestyle terapeutů. My jako lékaři řešíme s pacientem problémy, kterým šlo často předcházet.“

Vlaďka Petráková
zkoumá nanomateriály

Zlepšuje prostředí české vědy!

Vladimíra Petráková vede vlastní výzkumnou skupinu na Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského Akademie věd ČR – zkoumá, jak pomocí nanočástic zlata manipulovat se světlem, což by mohlo pomoci například v biologii.

Působila v zahraničí a zjistila, že ztrácí kontakt s českým prostředím a neví, jak se vrátit. Proto spolu s Markétou Kubánkovou a Annou Stejskalovou založila Czexpats in science – iniciativu sdružující české vědce a vědkyně se zahraniční zkušeností. „Propojujeme, sdílíme informace i inspiraci.“

Je mámou čtyř dětí a aktivně se snaží zlepšovat české akademické prostředí i v této oblasti – je například členkou Pracovní skupiny RVVI pro rovnost žen a mužů ve vědě a výzkumu.

„Patřím ke generaci, která mohla jako jedna z prvních volně studovat a od mládí působit v zahraničí. Vnímám jako přirozené získané zkušenosti přenášet zpět do českého prostředí.“

image
image

Barbora East
lékařka

Chirurgie je i pro holky!
Lékařka-vědkyně Barbora East působí na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a ve Fakultní nemocnici v Motole.

Jako jediná v Česku má evropskou atestaci pro chirurgii břišní stěny a za své publikace získala řadu prestižních cen. V oboru kýlní chirurgie patří mezi nejlepší na světě.

„Kýla je podceňovaná diagnóza, považuje se za banální. Přitom řada lidí po operaci trpí celoživotními následky,“ upozorňuje v rozhovoru pro UK Forum. „Problémům a komplikacím lze předcházet předoperační přípravou – speciálním cvičením, trochu zhubnout.“

Bojuje za ženy a kultivaci vztahů v medicíně. „Respekt a tolerance je nejlepší cesta k tomu, abychom se všichni mohli plně věnovat péči o své pacienty. Rivalita a soutěžení patří do sportu, ne do medicíny!“

Ve volném čase dříve jezdila na kajaku a byla v reprezentaci ČR. Dnes pomáhá obětem války na Ukrajině, píše učebnice a plánuje studie. Vede evropský registr kýlních implantátů a na příští rok v Praze chystá mezinárodní konferenci.